สมัครงาน

                  บริษัทฯ เรารับผลิตและจำหน่ายน้ำยาเคมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเตรียมผิวโลหะ การทำความสะอาดผิวโลหะก่อนพ่นสี

เกี่ยวกับการจำกัดสนิมและป้องกันสนิม จำหน่ายน้ำยาลอกสีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มยานต์ยนต์ เฟอร์นิเจอร์

ชั้นวางของ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆ เป็นขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนพ่นสี

                 บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงต้องการพนักงานขายที่มีความสามารถ

ที่จะมาช่วยบริการดูแลลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้

 

                รับสมัครงาน

- พนักงานเทคนิค/ซัพพอตไซด์งาน/ขนส่ง      2   ตำแหน่ง

- พนักงานดูแลประสานงานลูกค้า/ฝ่ายขาย       2  ตำแหน่ง

                         คุณสมบัติ

1. ชาย-หญิง  อายุ 25-35 ปี

2. การศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. ภาษาอังกฤษ สามารถ อ่าน-เขียนได้

4. มีประสบการณ์ผ่านงานขายอย่างน้อยมาพอสมควร

5. สามารถขับรถยนต์ได้(มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. รักการขายและการบริการ

7. ขยัน/ซื่่อสัตย์/อดทน

(หากมีภูมิลำเนาใกล้บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

**พนักงานที่มีใจบริการ ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาที่ดี มีไมตรีที่เอื้อเฟื้อ**

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 6,999,002