วิธีการชำระเงิน

 

การชำระเงิน : จ่ายสะดวก ปลอดภัย หลายช่องทาง

-  ชำระเป็นเงินสด     ( ณ.สำนักงานบริษัทฯ หรือสาขา )

-  โอนเงินผ่านธนาคาร

 

        ธนาคารกสิกรไทย        บริษัท เวล เวลธ์ จำกัด   เลขที่  593-2134-170  ออมทรัพย์

 

 

 

**การสั่งซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และแสดงหลักฐานการชำระเงิน**


-  ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย
       โดยเช็คสั่งจ่าย ในนาม "บริษัท เวล เวลธ์ จำกัด" และลงวันที่ตามวันครบกำหนดชำระ
       (ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายลงทะเบียน มาตามที่อยู่ของบริษัทฯข้างต้น)

-  ระบบเครดิต
     -  ลูกค้าเงินสดที่มีประวัติการซื้อต่อเนื่องติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป ยอดสั่งซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทขึ้น
         ไปทุก เดือน

     -  ลูกค้ายื่นขออนุมัติเครดิตได้ 30 วันโดยการโอนชำระนับจากวันส่งสินค้า**  
         โดยส่งเอกสารดังนี้
         1). หนังสือรับรองบริษัท  2). ภพ.20   3). แผนที่ตั้งบริษัทฯ  4). สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจลงนาม 
                     (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
                           กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือพนักงานขายของบริษัทฯ

-  ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งสินค้า

         ** กรุณาชำระเงินก่อนส่งมอบสินค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้ง ขอบคุณค่ะ **

** ทั้งนี้ โปรดแจ้งความจำนงว่าต้องการชำระเงินแบบใดล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ***


บริษัทฯ ขอความร่วมมือเมื่อท่านต้องการสั่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกใช้บริการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
กรุณาติดต่อไปผ่านระบบช่องทางตามที่แจ้งดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 02-082-2589, 094-848-7988
  คุณเขมจิรา, คุณศิกกัณห์

e-mail : wellwealth2012@gmail.com
website : wellwealth-thai.com
Line ID : @wellwealth

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 6,997,615