ผงกันสนิม NO RUST HYDRIDE**(ใช้คู่กับน้ำยากัดสนิม PN-200X) *Pre-order*

NO RUST Hydride ผงกันสนิม เป็นผงยับยั้งการกัดกร่อน **ใช้งานต่อเนื่องหลังจากกำจัดสนิมด้วย PN-200X เรียบร้อยแล้ว**

(ผงป้องกันสนิม) ที่สามารถจะเจือจางด้วยน้ำ NO RUST Hydride

คือการรวมกันทางเคมีสมัยใหม่ล่าสุดที่มีคุณสมบัติเป็นสารยับยั้งการเกิดสนิมจากลายนิ้วมือ 

หลังจากที่กำจัดสนิมเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้ในการยับยั้งการเกิดสนิม ขึ้นคราบเหลือง หรือเรียกกันเหลือง หลังจากชุบล้างด้วยน้ำยาแล้ว ล้างน้ำเป่าแห้งเสร็จแล้วทำขึ้นตอนต่อไป ที่ใช้สำหรับการดำเนินการต่างๆและการทดสอบที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบเช่นงานทดสอบรอยรั่ว หรือจากกระบวนการล้างชิ้นงาน

   ผสมน้ำกับ NO RUST Hydride คุ้มครองโลหะเหล็กไม่ให้เกิดสนิมทำได้โดยการจุ่มในน้ำยาที่ผสมโดยใช้ความเข้มข้นที่ 0.5% 2.0% โดยน้ำหนักความเข้มข้นในน้ำจะทำให้ไม่เกิดสนิมสำหรับความยาวนานที่ต้องการให้ป้องกันสนิมสามารถปรับเพิ่มความเข้นสูงสุดที่ 20% ป้องกันได้ 120 วัน

 ราคาขนาดบรรจุ 1.0 kgs @ 1,000 บาท

                            25 kgs @ 7,500 บาท

 

฿1,000
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 6,999,002